تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

با توجه به نیاز روز افروز به تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در خواست برای دستگاه های تصفیه آب نیز روز به روز افزایش یافته و تکنولوژی اسمز معکوس به یکی از کارآمد ترین و موثرترین روش های جهت تصفیه در این صنعت مبدل گردید.
ایزی ول دستگاه تصفیه آب ایزی ول- فروش تجهیزات وقطعات تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی - نصب دستگاه تصفیه آب ایزی ول و اوسه واتر و ابراه واتر و سی سی کا و سافت واتر و پیوریکام - سرویس و تعویض و تعمیر دستگاه های تصفیه آب ایزی ول - اوسه واتر - ایراه واتر - سافت واتر - کلین پیور - سی سی کا - تکومن - آکوا واتر

۶ مطلب با موضوع «نیترات» ثبت شده است

http://pak-ab-zolal.ir

به علت پایدار بودن یون نیترات  - عدم تمایل برای جذف سطحی یا ترکیب با مواد دیگر و حلالیت بالا حذف نیترات توسط روش های متداول تصفیه ( انعقاد - فیلتراسیون  - اکسییداسیون ) مشکل بوده و باید از روش های خاص حذف نیترات استفاده کرد .

 

رقیق سازی :

در روش رقیق سازی آب منابعی که دارای غلظت بیش از حد مجاز نیترات هستند با آب منابعی که دارای غلظت پایین تری از نیترات هستند مخلوط شده و به این ترتیب بدون انجام هیچگونه فرآیند تصفیه ای میزان تیترات آب آشامیدنی شهروندان را تا حد مجاز پایین می آورند .

 

تبادل یون :

تبادل یون یکی از بهترین روش های برای حذف نیترات از منابع دارای مقدار کم ترکیبات آلی محلول است .در این روش از مبادله کنندهای یون استفاده می شود . این مبادله کننده ها یا به صورت طبیعی بوده یا به صورت مصنوعی (رزین ) ساخته می شوند . رزین ها خود به رزین های کاتیونی و آنیونی تقسیم می شوند .برای حذف یون نیترات از رزین های آنیونی استفاده می شود . این رزین ها با اولویت بندی ذیل آنیون ه را از آب حذف می کنند.هر چه ظرفیت یون بیشتر باشد تمایل بیشتری برای حذف روی رزین دارد.

با توجه به اینکه حذف سولفات از آب زودتر از نیترات انجام می شود غلظت بالای سولفا ت و میزان کل جامدات محلول آب مورد تصفیه می تواند بر میزان کارایی این روش بسیار تاثیر گذار باشد.

 

اسمز معکوس :

در این روش آب با فشار زیاد از یک سری غشاء نیمه تراوا عبور داده می شود . این فشار خارجی که بیش از  فشار طبیعی است باعٍث می شود ملکول های آب از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و ملکول های درشتر نتوانند از منافذ غشاء عبور کنند و به این ترتیب ناخالصی ها آز آب جدا شوند . محدوده اندازه جدا سازی ذرات در فیلتر های اسمز معکوس 0/0001 تا 0/003 میکرومتر است . راندمان حذف جامدات محلول در این سیستم بیش از 99 درصد است .

 

یبو لوژیکی :

در این روش ابتدا با استفاده از باکترهای شیمیو اتوتروف هوازی و طی فرایند نیتریفیکاسیون - نیتروژن آلی تبدیل به یون نیترات شده و سپس به وسیله باکترهای شیمیو هترو تروف غیر هوازی و طی فرایند دی نیتریفیکاسیون نیترات تبدیل به گاز ازت شده و از محلول جدا می شود . این روش به طور گسترده در کشور های اوپایی بکار گرفته می شود .

 

تقطیر :

در این روش با استفاده از حرارت آب را جوشانده و سپس اقدام به جمع آوری و سرد کردن بخارات آب ( میعان ) می کنند . به این ترتیب مواد محلول آب - از جمله یون نیترات از اب جدا می شود .این روش قادر به حذف 100 درصد نیترات است اما از نظر اقتصادی متداول نبوده و در موارد خاص کاربرد دارد .

 

الکترو دیالیز :

در این روش به کمک جریان الکتریسیته یون های محلول در آب توسط غشائ های نیمه تراوا کاتیونی که به طور متناوب در کنار هم قرار گرفته اند از اب جدا می شوند

 

ایزی ول

تصفیه آب ایزی ول

دستگاه تصفیه آب ایزی ول

اوسه واتر

تصفیه آب اوسه واتر

دستگاه تصفیه آب اوسه واتر

فیلتر مینرال ایزی ول

فیلتر پست کربن ایزی ول

 

 

حسین صادقی


نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی و آلی پس از ورود به سیستم گردش خون آهن همو گلبین را اکسید نموده و از ظرفیت 2 به 3 تبدیل می نماید که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین تبدیل شده و ظرفیت اکسیژن رسانی بسیار کمتری از همو گلوبین دارد و در نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد بعد از مدتی رنگ پوست در ناحیه دور چشم و دهان به تیرگی میگراید و از این رو به آن سندرم blue baby می گویند
blue baby

حسین صادقی

 

http://pak-ab-zolal.ir


 


نیترات یکی از آنیون های معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حاصل میشود.
این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است و نقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد  - نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود.

فاضلاب های شهری  - صنعتی - مواد دفعی حیوانی و گیاهی در شهر های بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند در اثر فعالیت میکرو اورگانیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیم NH  تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcation گفته می شود .

خاک توانایی نگهداری این ترکیب را در خود دارد اما به مرور طی پدیده دیگری به Nitrification بخشی از یون آمونیم ابتدا به نیتریت و سپس به نیترات به آبها زیر زمینی راه می یابد.

از انجایی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند . از سوی دیگر چرخه نیترات سازی در شهر های یی که دفع نادرست فاضلاب از طریق چاه های جذبی انجام می شود همجنان ادامه دارد و مشکل تولید پیوسته نیترات و انتشار آن به آب های زیر زمینی را سبب می گردد


 

 

ایزی ول

دستگاه تصفیه آب ایزی ول

اوسه واتر

دستگاه تصفیه آب اوسه واتر

تصفیه آب

تصفیه فاضلاب

پست کربن ایزی ول

مینرال ایزی ول

 

 

 

 

 

حسین صادقی