تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

با توجه به نیاز روز افروز به تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در خواست برای دستگاه های تصفیه آب نیز روز به روز افزایش یافته و تکنولوژی اسمز معکوس به یکی از کارآمد ترین و موثرترین روش های جهت تصفیه در این صنعت مبدل گردید.
ایزی ول دستگاه تصفیه آب ایزی ول- فروش تجهیزات وقطعات تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی - نصب دستگاه تصفیه آب ایزی ول و اوسه واتر و ابراه واتر و سی سی کا و سافت واتر و پیوریکام - سرویس و تعویض و تعمیر دستگاه های تصفیه آب ایزی ول - اوسه واتر - ایراه واتر - سافت واتر - کلین پیور - سی سی کا - تکومن - آکوا واتر

توصیه دکتر حسین اسفهبدی به فعالان صنعت آب :


آب کالایی اقتصادی است - نگرش مان را عوض کنیم .

حفاظت از آب نه تنها در کشور های در حال توسعه بلکه در کشور های توسعه یافته هم دارای اهمیت است . در اقتصاد سنتی آب به عنوان یک عامل تولیدی در حساب های ملی وارد نمی شود  .

ولی در واقعیت آب بطور مستقیم و غیر مستقیم نهاده اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است.


به نظر ایشان با تغیر نگرش به آب در دنیا - آب به صورت کالایی اقتصادی - اجتماعی درآمده و دولت ها دیگر نمی توانند آب را با قیمتی ارزان و به مقدار زیاد تامین نمایند.


بنابراین در کشور ما باید حساسیت خاصی نسبت به منابع آب داشته باشیم و میزان بهرهبرداری از منابع آب و چگونگی مهار کردن آن هم باید تحت کنترل باشد.
آب

حسین صادقی